Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacy- en cookieverklaring

UNIT45 B.V. is gevestigd op het Rotterdam Airportplein 29, 3045 AP te Rotterdam, e-mailadres: info@unit45.com, telefoonnummer: 010-2110222, bereikbaar ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur. UNIT45 B.V. is geregistreerd bij het KvK onder nummer: 24340523.

Voorop staat dat wij zorgvuldig om gaan met persoonsgegevens, deze niet zonder toestemming delen én enkel de persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om onze dienstverlening uit te voeren

Bij het gebruik van de website van UNIT45 B.V. stemt u in met het verstrekken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals omschreven in deze privacy verklaring. Indien u hier niet akkoord mee bent verzoeken wij u vriendelijk om deze website niet te gebruiken.


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij

Bij het invullen van het contact- en of aanvraagformulier of voor ontvangst van onze nieuwsbrief op onze website, vragen wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch


2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

UNIT45 B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw aanvraag.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om u op de hoogte te houden van onze bedrijfsontwikkelingen middels onze nieuwsbrief.
 • UNIT45 B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • De website van UNIT45 B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoeker die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben gekregen van ouders en/of voogd. UNIT45 B.V. is hier niet verantwoordelijk voor.


3. Wie heeft toegang tot uw gegevens

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen UNIT45 B.V. en/of haar dochterondernemingen, joint-ventures en minderheidsdeelnemingen, haar leveranciers (die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.


4. Delen van persoonsgegevens met derden

UNIT45 B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UNIT45 B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We zullen echter uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten UNIT45 B.V. voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden
doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.


5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij uw persoonsgegevens voor zolang u zich niet zelf uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Persoonsgegevens voortkomend uit informatie aanvragen, bestellingen worden bewaard voor de periode van de landelijke bewaarplicht van de Belastingdienst. Nadien worden gegevens verwijderd volgens de daartoe behorende richtlijnen.


6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

UNIT45 B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@unit45.com

Voor de beveiliging van persoonsgegevens worden de volgende maatregelen genomen:

Alle websites zijn beveiligd middels een COMODO SSL certificaat voor het verzenden van data. (te herkennen aan het slotje bovenin de browser en de https:// voor het adres.

De servers/databases zijn volledig up to date met beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewalls.

Alle medewerkers die beschikking hebben over de gegevens zijn op de hoogte van de wetgeving en gaan hier zorgvuldig mee om.


7. Uw gegevens beheren en aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UNIT45 B.V. U kunt zich ten alle tijden afmelden voor onze nieuwsbrief.


8. Social Media Buttons

Wij gaan er vanuit dat als u ingelogd bent op Facebook, Youtube, Google, Linked-in of andere sociale media, u gebruik wilt maken van die sociale media en toestemming heeft gegeven aan het betreffende netwerk toen u daar inlogde.


9. Cookies

Om het bezoek en het gebruik van onze websites doorlopend te kunnen analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt die ons inzicht verschaffen in het bezoek van de verschillende onderdelen en pagina’s. Deze gegevens gebruiken wij om de structuur, navigatie en inhoud te kunnen analyseren en verbeteren. De statistieken en overige rapportages zijn voor ons niet herleidbaar naar personen.


10. Contactgegevens

U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen voor meer informatie over uw persoonsgegevens. Ook indien u van mening bent dat UNIT45 B.V. uw persoonsgegevens niet correct verwerkt kunt u contact met ons opnemen via info@unit45.com


11. Updates van onze privacyverklaring

UNIT45 B.V. behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Een kopie van ons privacy beleid is te allen tijde opvraagbaar.

Data verwerker:

 • UNIT45 B.V.
 • Rotterdam Airportplein 29
 • 3045 AP Rotterdam
 • +31 10 2110222
 • info@unit45.co

Hieronder vallen ook :

 • UNIT53 B.V.
 • UNIT45 Lease- and Rental Company
 • UNIT48 Pty Ltd.

www.unit45.com

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024