Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

EEN VERVOERSCONCEPT MET TOEKOMST

In 2001 benadrukt de EU in haar Witboek Transport de behoefte aan harmonisatie en standaardisatie van loading units. Het ontbreken hiervan ziet zij zelfs als een belangrijk obstakel in het bereiken van intermodaal vervoer. Daarmee is het streven naar een optimaal intermodaal concept onderschreven door de EU.

Volgens de EU voldoen de 20 en 40ft containers niet, omdat ze geen optimaal laadvermogen bieden voor ISO pallets en de maximale afmetingen, zoals toegestaan binnen transport over land niet geheel benutten. Swap bodies zijn geen optie vanwege hun zwakke constructie, gebrek aan zeewaardigheid en het feit dat ze niet opgetild kunnen worden door spreaders.

De optimale intermodale vervoersunit bevat de voordelen van de container en de swap body, maar is in de periode tussen nu en het bestaan van complete intermodale infrastructuur eveneens geschikt voor de conventionele vervoersunits. Een general-purpose dry-cargo box welke onder meer te beladen is aan de zijkant is het meest ideale uitgangspunt.

UNIT45 ziet haar palletwide highcube productenrange als het enige antwoord op het intermodale streven van de Europese Unie.